De betekenis van  'Chakra' in het Sanskriet is in het Nederlands het woord ‘wiel’. Ieder mens heeft 114 Chakra's die doorlopen in het oneindige. Er zijn zeven Basis Chakra's die ter hoogte van de stuit tot aan de kruin lopen en gelegen zijn nabij de belangrijkste zenuwknopen van het lichaam. Helderzienden kunnen de chakra's waarnemen en omschrijven deze als volgt: 'Iedere Chakra heeft een basiskleur en in een perfect gebalanceerde situatie zijn deze chakra´s helder en even groot. Ze draaien dan even snel, zijn in balans en lijken op draaikolken of trechters van energie. Deze trechtervormige energiecentra's zien er uit als een soort kelken.
 
De Chakra's bevinden zich zowel aan de voorkant als aan de  achterkant van het lichaam, in ons Aura veld. Daar doorheen loopt de prana buis die de energie van langs de chakra's heen en weer laat lopen.' De Chakra's ontvangen en geven energie vanuit de kosmos waardoor er een wisselwerking ontstaat. De voorzijde van de Chakra's vertegenwoordigen ons emotionele functioneren en de achterzijde de vrije wil functie. De Chakra's bij het hoofd vertegenwoordigen o.a. onze verstandsfunctie. Een evenwicht tussen deze drie eenheid: 'Verstand, Vrije wil & Emotie' , is essentieel voor een goede lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid.
In geval van onbalans kan de mens ziektes en ongemakken ervaren. Het Chakrasysteem is gekoppeld aan de Aura en de verschillende lichtlichamen die samen geactiveerd en geheeld kunnen worden. Naast de zeven basis Chakra's & zeven lichtlichamen zijn er nog oneindig veel, die reiken tot diep in de aarde en tot ver in de kosmos. Healing vormen zoals Reiki en kundalini Reiki werken met de zeven Basis Chakra's en Shing Chi werkt met de hogere en lagere Chakra's en lichtlichamen.
 
 
 
 

1e Chakra: de Stuitchakra

De Sankriet-naam voor de stuitchakra is Muladhara en betekend wortelondersteuning. De Stuit Chakra ligt tussen de benen, ter hoogte van het heiligbeengewricht.  Het geeft energie aan de wervelkolom, de nieren en de bijnieren. De energie van deze Chakra staat in verband met het gronden van jezelf en de wil om te (over)leven en deze voorziet het lichaam van fysieke vitaliteit. De Stuitchakra wordt ook wel de veilige basis genoemd.
Kleur: Rood.
Element: Aarde.
Functie: Jezelf Gronden. Psychisch Overleven. Veilig fundament neerzetten.
Trefwoorden: Gezondheid, benen, botten, dikke darm, evenwicht, materie, stoffelijk, gezin, jeugd, fundament, overleving, dierlijk, veiligheid, geduld, vertrouwen, reuk.
 

 

2e Chakra: de Sacrale chakra
De Sankriet-naam voor de sacrale chakra is Svadhisthana en betekend beminnelijkheid. De Sacrale Chakra ligt in de onderbuik, zo rond de geslachtsdelen en de Kundalini. De energie van deze Chakra staat in verband met de baarmoeder, geslachtdelen, nieren en de blaas. De energie van deze Chakra vertegenwoordigd, je emotie, het recht om je gevoelens te uiten. Te genieten van je seksualiteit en alle mooie dingen van het leven te ervaren.
Kleur: Oranje.
Element: Water.
Functie: Geeft jouw Vitaliteit en fitheid weer. Uitdrukking van je seksualiteit, Begeerte.
Trefwoorden: Kundalini, Genieten, creativiteit, discipline, verandering, emoties, seksualiteit, dualiteit, intimiteit, verlangen, smaak.
 

 

3e Chakra: Zonnevlechtchakra
De Sankriet-naam voor de Zonnevlecht chakra is Manipoera en betekend flonkerend Juweel. De Zonnevlecht chakra ligt net onder het uiteinde van het middenrif in het zonnevlechtgebied. De energie van deze chakra staat in verband met onze intuïtie en is verbonden met wie we zijn, hoe we ons tot anderen verhouden en hoe we voor onszelf zorgen. Het geeft energie aan de omliggende organen als de maag, lever, galblaas, alvleesklier, milt en het zenuwstelsel.
Kleur: Geel.
Element: Vuur.
Functie: De psychische wil. De uitdrukking van macht.
Trefwoorden: Eigenwaarde, persoonlijke kracht, gezichtsvermogen. Intuitie, Keuzes maken, handelend optreden, wilskracht, verandering tot stand brengen, manipulatie.
 

 

4e Chakra: de Hartchakra
De Sankrietnaam voor de Hartchakra is Anahata en betekend ongeschonden, ongebroken. De Hartchakra ligt boven het middenrif in het midden van het lichaam, naast het hart. Dit is het centrum van wie wij zijn en in dit hartcentrum ligt de verbinding tussen de onderste drie chakra's - die de instincten vertegenwoordigen - en de verbinding van de bovenste drie chakra's - die het hogere bewustzijn vertegenwoordigen. De energie van  liefde en saamhorigheid.
Kleur: Groen.
Element: lucht.
Functie: Vitaliteit. Functie: Liefdescentrum, Uitdrukking van liefde voor jezelf en voor elkaar.
Trefwoorden: Liefde, Eenheidsbewustzijn, Liefdescentrum, Balans chakra's, medeleven, menselijkheid, geborgenheid, ondersteunend contact,
 

 

5e Chakra: de Keelchakra
De Sankrietnaam voor de keelchakra is Vishuddi en betekend, 'Zuivering'. De De vijfde chakra is gelegen in de voor en achterkant van de keel. Het verschaft energie aan de schildklier, de bronchiën, de longen en het spijsverteringskanaal. Het is verbonden met geven en en het spreken van waarheid. Geluid, fibratie en zelfexpressie zijn de belangrijke elementen van deze chakra. Mensen die zich niet uit kunnen drukken hebben vaak een bekende prop in de keel en is verbonden met emotie.
Kleur: Licht Blauw.
Element: Ether
Functie: Door de waarheid te accepteren, vrij kunnen uiten. Zelfexpressie & Communicatie.
Trefwoord: Geluid, zelfexpressie, Creativiteit, Discipline, orde, Rationaliteit, emotie, Uitdrukken, communicatie.
 

 

6e Chakra: de Derde oog chakra
De Sankrietnaam voor de derde oog chakra is Anja en betekend, 'weten'. De zesde chakra is gelegen op het voorhoofd en aan de achterzijde van het hoofd. Het uiteinde ervan zit in het centrum van het hoofd. Het staat in het verband met het gezichtszintuig. Het voorste deel van de chakra is verbonden met conceptueel begrijpen; het achterste deel met het stap voor stap uitdragen van onze ideeën teneinde ze te verwezenlijken. Deze chakra is onlosmakelijk verbonden met het helderzien.
Kleur: Indigo Blauw
Element: -
Functie: Door bezinning en reflectie kun jij je bewustzijn ontwikkelen en helder zien, d.m.v. het openen van het derde oog.
Trefwoord: Licht, Zelfreflectie, Helder zien, Bewustzijn, Paranormale vermogens, Waarnemen, besturen, beleid,
 

 

7e Chakra: de  Kruinchakra
De Sankrietnaam voor de kruinchakra is  Sahasrana Padma en betekend, 'duizendbladige lotus' , De zevende chakra is gelegen boven aan het hoofd. Het verschaft energie aan de hersenschors en het rechteroog. Het staat in verband met het rechtstreeks weten. Het is verbonden met de integratie van persoonlijkheid en spiritualiteit en verbindt ons met het kosmische. Op een rustig moment in de natuur ervaren veel mensen de kruinchakra als een zijn met alles en daardoor de ware zin van het leven te ervaren en beleven.
Kleur: Violet.
Element: -
Functie: Met de kruinchakra kun je contact maken met het goddelijke en kun je de verbondenheid met alles en iedereen ervaren. Gewaarwording en bewust zijn.
Trefwoord: Gedachten, zelfgerichtheid, weten, leren, Kosmisch bewustzijn, spiritualiteit, hoge & brede energie, rust, inkeer, stilte.