Bij een energetische behandeling zit u als cliënt op een stoel of ligt u op een behandeltafel .
De ruimte zal ontspannen en rustig zijn.
Kleding zal tijdens de behandeling altijd worden aangehouden. Schoenen zijn altijd uit.
Vervolgens wordt met strijkende bewegingen langs het lichaam van de cliënt of door de
handen op het lichaam te leggen, het energieveld geactiveerd.
Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een teveel aan energie weg te nemen ontstaat er een moment van (energetisch) evenwicht.
De energiebalans stimuleert op een krachtige manier het natuurlijk zelfhelend
vermogen, waardoor klachten verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.
 
Let wel!!!
Ik ben GEEN vervanging voor een Arts of Specialist.
 
Ik combineer verschillende disciplines uit de vele energetische helings vormen in mijn behandeling. Zoals o.a.  Usui Reiki, Kundalini Reiki en mijn Magnetiserend vermogen.
Tevens kan het zijn dat er door mijn mediamieke talenten tijdens de behandeling, een boodschap van een overleden dierbare aan mij, voor mijn cliënt word door gegeven.
Of dat ik een andere boodschappen vanuit mijn Spirits waar mag nemen.
 
Zowel tijdens als na een energetische behandeling kunnen er, afhankelijk van de persoon,
uiteenlopende reacties zijn.
Het zijn aanwijzingen dat er veranderingen optreden en het zelfhelende vermogen
in werking wordt gezet.
Tijdens de behandeling kunt u warmte of koude, tintelingen voelen, geeuwen, willen slapen,
emoties,  schokjes voelen of de behoefte hebben om te bewegen.
Ook kunnen er spirituele ervaringen zijn of kan er meer spirituele verbondenheid worden gevoeld.
Vlak na de behandeling kunt u zich licht en ruim voelen alsof er een last van het lichaam is verwijderd. Vaak is er een gevoel van loomheid en ontspanning.
Ook is het mogelijk dat u zich direct energiek voelt.
 
In een nagesprek wordt besproken waar blokkades in het energiesysteem van de cliënt zijn
aangetroffen. Daarnaast is het van belang om te onderzoeken waarmee de klachten verband houden en wat de achterliggende oorzaken kunnen zijn.
Daarom vormen zich meestal, inzicht gevende gesprekken als onderdeel van de behandeling.
Tevens kunnen er oefeningen en adviezen worden gegeven ter ondersteuning van de
behandeling.
Verdere behandelingsmogelijkheden kunnen worden besproken.
Het aantal behandelingen kan verschillen.
Over het algemeen zijn er meer behandelingen nodig.
Dat is van cliënt tot cliënt verschillend.
 
Na de behandeling is er soms een schijnbare verergering van (oude) klachten of extra moeheid
door het loskomen van afvalstoffen.
Zorg ervoor dat u voldoende water drinkt om deze afvalstoffen te kunnen afvoeren.
De urine kan donkerder zijn en het kan zijn dat u vaker moet plassen. ( Afvoeren van afvalstoffen)
Bovengenoemde reacties geven aan dat het zelfhelende vermogen zijn werk doet en getracht
wordt het evenwicht te herstellen.
Neem zoveel mogelijk rust, geef toe aan eventuele extra moeheid.
Dit kan een paar dagen tot soms een week voelbaar zijn.
Het lichaam heeft tijd nodig om te herstellen en een nieuw evenwicht te vinden.
Daarna kunnen op allerlei gebied dingen anders aanvoelen in de zin dat u ervaart dat er iets wezenlijks ten goede is veranderd.
 
Na de behandeling is er altijd de mogelijkheid om met mij contact op te nemen.
Dit hoort bij een stukje nazorg, u vragen aan gaande de behandeling zullen zo snel als mogelijk is, door mij beantwoord worden.