* Let op! Ik help graag maar ik ben geen vervanging voor een behandeling bij de huisarts en of specialist.

Bezoek daarom altijd een arts of specialist!
 
 
Afspraken
Wanneer u niet naar een gemaakte afspraak kunt komen, verzoeken wij u vriendelijk maar dringend om dit uiterlijk 24 uur vóór de afspraak aan ons kenbaar te maken. U kunt dit doen door telefonisch contact op te nemen. Bij niet nakomen van uw afspraak of bij minder dan 24 uur van tevoren afzeggen worden kosten in rekening gebracht.
 
Er is per afspraak 1 behandeling mogelijk, tenzij u een combinatie behandeling heeft afgesproken.
 


Roken, Alcohol en drugs
In de praktijk geldt een algeheel rookverbod. U mag in de praktijk geen alcohol en drugs gebruiken. Als u onder invloed bent, kunnen we u de toegang tot de praktijk weigeren.
 


Respectvolle omgang
In de praktijk gelden huisregels. Deze regels zijn er om de goede orde en veiligheid te bewaren. Deze regels gelden voor medewerker, cliënten, bezoekers. Van u wordt verwacht dat u zich aan deze regels houdt. Dit betekent dat u waar nodig aangesproken wordt op uw gedrag.
 
Bij Asanel gaan wij uit van de omgangsvormen die in de samenleving gebruikelijk zijn. Wij verlangen van een ieder dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt onder meer in dat geweld, inbreuk op de intimiteit van de ander niet getolereerd kunnen worden. Bij overtreding bestaat de mogelijkheid tot aangifte bij de politie.
 
Kinderen onder de 16 jaar dienen altijd onder begeleiding te komen van een ouder of verzorger.
 
Per klant is er de mogelijkheid om nog 1 hooguit 2 mensen mee te brengen.
 
Aanstootgevend gedrag van welke aard ook wordt niet getolereerd.
 


Mobiele telefoon
Het is storend als uw mobiele telefoon afgaat tijdens de behandeling. Wij verzoeken u daarom uw mobiele telefoon tijdens de behandeling uit te zetten.

 
Strafbare feiten
Van strafbare feiten, gepleegd in mijn praktijk, wordt aangifte gedaan bij de politie.